شیر فلکه globe valve

در یک سیستم انتقال سیال، شیرآلات نقش کلیدی دارند. زیرا از آنها برای مصارف قطع و وصل جریان، تغییر دبی جریان، و کنترل جریان استفاده می شود.

شیر فلکه ها از لحاظ سایز و نوع عملکرد به انواع مختلفی تقسیم می شوند. قطر شیر فلکه ها از چند دهم میلیمتر تا چند متر قابل تغییر می باشد. برای مثال در برخی پالایشگاه ها شیرفلکه هایی تا ارتفاع ۵ متر نیز وجود دارد.

شیرها بر اساس نحوه ی عملکردی به دو دسته تقسیم می شوند: شیرهای خطی، شیرهای دورانی.

تقسیم بندی انواع شیر بر اساس نوع عملکرد

شیر فلکه

در شیرهای خطی، زبانه ی مسدود کننده ی شیر به صورت خطی حرکت می کند. این شیرها به گروه های شیرهای دروازه ای، شیرهای ساچمه ای، diaphragm valves و pinch valves تقسیم می شوند.

پست‎های مرتبط:

شیر فلکه ساچمه ای (globe valve)

شیر فلکه ساچمه ای (globe valve) یکی از رایج ترین انواع شیر فلکه است...

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings