کنتور گاز

کنتور گاز وسیله ای است که مقدار گازعبوری از خط را براساس دبی وسایزلوله ورودی به ساختمان محاسبه می نماید درکنتورهای گازشهری خانگی فشارگازعبوری ۱/۴پوند می باشد درکنتورهای صنعتی فشارگازعبوری ۲پوند می باشد درایستگاهای تقلیل فشار که فشارگازعبوری بالای۲پوند می باشد ازکنتورهای توربینی استفاده میشود.

کنتور گاز دارای دو نوع می باشد: ۱- کنتور گاز توربینی( معمولا برای فشار های بالای ۱۵ پوند استفاده میشود) ۲ کنتور گاز دیافراگمی( معمولا برای فشار های تا ۲ پوند استفاده میشود)

پست‎های مرتبط:

بوش باتوم

بوش باتوم را قبل از مانومتر می بندند و هدف...

فشار سنج آنالوگ

فشار سنج آنالوگ از قدیمی ترین ابزار دقیق رایج در...

فلومتر(flow meter)

فلو متر یا دبی سنج وسیله ایست که حجم مواد...

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings