شیر برقی با مکانیزم غیر مستقیم (پایلوت)

شیر برقی با مکانیزم غیر مستقیم (پایلوت)

Indirect Acting of Pilot operated Solenoid Valve

 شیر برقی

شیر برقی با عمکلرد پایلوت از دو محفظه جدا از هم که از طریق دیافراگم از یکدیگر جدا شده اند تشکیل شده و دیافراگم به پیستون مغناطیسی متصل نیست که در مقایسه با مدل دایرکت یا مستقیم قابل تشخیص است به آن شیر برقی پایلوت یا غیر مستقیم گفته میشود زبان ساده از فشار خط ورودی برای بسته نگه داشتن شیر استفاده میکند و در عمل با انرژی کمتر حجم بیشتر از جریان سیال را از خود عبود میدهد.

 

شیر برقی

پست‎های مرتبط:

بوش باتوم

بوش باتوم را قبل از مانومتر می بندند و هدف...

شیر برقی برهما

شیر برقی با عملکرد مستقیم

direct acting Solenoid Valve                                  شیر برقی با عملکرد مستقیم...

رگلاتور

رگلاتور دستگاهی است که در صورت تغییر جریان ناگهانی گاز، می‌تواند...

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings