پمپ سوخت

  • فشار شکن سوخت مشعل سانتک Suntec Regulation Valve TV4001

   محصول: فشار شکن گازوئیل و مازوت (نفت کوره) سانتک

   ساخت : فرانسه

   مدل: TV4001

   سیال: گازوئیل و مازوت

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • پمپ سوخت مشعل سانتک OIL Pump SUNTEC model TA

   محصول: پمپ گازوئیل سانتک

   ساخت: فرانسه

   مدل: TA

   مشخصات فنی: طبق کاتالوگ Suntec TA

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • پمپ سوخت مشعل سانتک Oil Pump SUNTEC Model E7

   محصول : پمپ سوخت سانتک

   ساخت: فرانسه

   مدل: E7NC10015P

   سیال: گازوئیل

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • پمپ سوخت مشعل سانتک Oil Pump SUNTEC AN97

   محصول: پمپ انتقال سوخت سانتک

   ساخت: فرانسه

   مدل: AN97

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • پمپ سوخت مشعل سانتک Oil Pump SUNTEC AJ6

   محصول: پمپ انتقال سوخت سانتک

   ساخت: فرانسه

   مدل: AJ6

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings