پرشرترانسمیتر

  • محصولات بورکرت Burkert Products

   قمیت:تماس بگیرید

   محصول: بورکرت BURKERT

   ساخت: آلمان

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: تلفکس: 02188931891

  • ترانسمیتر فشار مدل: ۳۰۵۱ ROSEMOUNT

   قمیت:تماس بگیرید

   محصول: ترانسمیتر فشار مدل: ۳۰۵۱ ROSEMOUNT

   ساخت: آمریکا (مونتاژ سنگاپور)

   مدل: ۳۰۵۱S20CD2A2F12A1AM5

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: تلفکس: 02188931891

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings