بالانسر

  • بالانسر ماداس

   بالانسر ماداس ۳/۴ اینچ (Gas Balancer Madas)

   360,000 تومان

   محصول: بالانسر گاز ماداس

   ساخت: ایتالیا

   مدل: RG/2MTE DN 20

   سایز: ۳/۴ اینچ

   مشخصات فنی: طبق کاتالوگ

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر 2 اینچ ماداسبالانسر 2 اینچ ماداس

   بالانسر ماداس ۲ اینچ (Gas Balancer Madas)

   350,000 تومان

   محصول: بالانسر گاز ماداس

   ساخت: ایتالیا

   مدل: RG/2MC DN 50

   سایز: ۲ اینچ

  • بالانسر ماداس ۱/۲ ۱ اینچ (Gas Balancer Madas)

   890,000 تومان

   محصول: بالانسر گاز ماداس

   ساخت: ایتالیا

   مدل: RG/2MC DN40

   سایز: ۱/۲ ۱ اینچ

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر گاز ماداس Balancer Madas 1 Inch

   360,000 تومان

   محصول: بالانسر ماداس

   ساخت: ایتالیا

   سایز: ۱ اینچ

   مدل: RG/2MC DN25

   فشار خروجی: ۱۸-۴۰ میلی بار

   فشار ورودی: ۱ بار

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر گاز ماداسبالانسر گاز ماداس

   بالانسر گاز ماداس ۱/۲ اینچ (Gas Balancer Madas)

   120,000 تومان

   محصول: بالانسر گاز ماداس

   ساخت: ایتالیا

   مدل: RG/2MTE DN 15

   سایز: ½ اینچ

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر 1 اینچ ماداس

   بالانسر گاز ماداس ۱ اینچ (Gas Balancer Madas)

   120,000 تومان

   محصول: بالانسر گاز ماداس

   ساخت: ایتالیا

   مدل: RG/2MTE DN 25

   سایز: ۱ اینچ

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر گاز دانگز Balancer DUNGS FRS 515

   مدل: FRS 515

   سایز: ۱ ۱/۲ اینچ

   اتصال : فلنچی

   فشار ورودی: حداکثر ۵۰۰ میلی بار

   فشار خروجی: ۱۰ – ۳۰ میلی بار

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر گاز دانگز ۵۰۵۰ Balancer DUNGS FRS

   محصول: بالانسر گاز دانگز

   ساخت: آلمان

   مدل: FRS 5050

   سایز: ۲ اینچ

   اتصال : فلنچی

   فشار ورودی: حداکثر ۵۰۰ میلی بار

   فشار خروجی: ۱۰ – ۳۰ میلی بار

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  • بالانسر گاز الستر جی وانز Gas Balancer Elster Jeavons 1 1/2

   محصول: استابلایزر جی وانز Regulator (Stabilizer) Jeavons

   ساخت: آلمان

   مدل: J48

   سایز: ۱/۲ ۱ اینچ دنده ای

   جنس بدنه: آلومینیوم

   فشار ورودی: حداکثر ۳۵۰ میلی بار

   فشار خروجی: از ۱۲/۵ میلی بار تا  ۱۶۰ میلی بار(با توجه به فنر های مختلف)

   با ما تماس بگیرید

   کارشناس های پرشین گاز پاسخگوی شما می باشند: کارشناس پرشین گاز جهت تماس و واتس آپ: 09364850754

   پشتیبانی در واتس آپ

   جهت ارسال پیام در واتس آپ کلیک کنید

   HTML tutorialتلفکس: 02188931891

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings

  Theme Settings