رلیف

ری لیف ولو(ازنظرساختاری شبیه رگولاتوراست ولی دقیقا متضادباآن عمل می کند. معمولادر مسیر خروجی رگولاتور نصب می شود و درصورت بروزخطا و بالارفتن فشاربعد ازرگولاتور،فشارافزایش یافته ازطریق این وسیله به خارج تخلیه می گردد. تا ازبروز خطرجلوگیری نماید.

این فشار با توجه به پایین یا بالا بردن فنر رلیف ولو قابل تنظیم می باشد. رلیف ولو نوعی شیر اطمینان است که برای فشار های پایین در حد میلی بار استفاده می شود

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings

Theme Settings